Dobrodošli / Добродошли / Welcome

"Mnoge nadarenosti koje nosimo u sebi moramo poštovati kao darove svojih predaka, koje su oni u nama ostavili kao nasledje svojih dela i sudbina"


"Многе надарености које носимо у себи морамо поштовати као дарове својих предака, које су они у нама оставили као наслеђе својих дела и судбина"


"Many of the facilities that we carry in ourselves must be appreciated as the gifts of our ancestors, which they left in us as the heritage of their deeds and destinies"

break